تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

لزوم افزایش سرمایه لکما با وزیر اقتصاد و دارایی مطرح شد

دکتر نصیری مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران دردیدار با وزیر اقتصاد و دارایی، لزوم افزایش سرمایه از محل آوردۀ نقدی سهامداران و بدهی معوق و سنواتی ITMC را بعنوان اولویت های پیش روی کارخانجات مخابراتی ایران به استحضار وزیر اقتصاد ودارایی رساند.

ادامه مطلب...

اولین شماره ی نشریه الکترونیکی کارخانجات مخابراتی ایران منتشر شد

نشریه الکترونیکی لکما با همت و تلاش روابط عمومی کارخانجات مخابراتی ایران و با هدف تبیین مسایل سازمانی، ترویج مطالب علمی، ایجاد سرگرمی های فرهنگی و اطلاع رسانی رویدادها به کارکنان، سهامداران، مشتریان وعلاقمندان به فعالیت های این شرکت متتشر شد.

ادامه مطلب...