تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

 

  

 

بازدید جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجری و دبیر شورای راهبری توسعه ی شبکه ی ملی اطلاعات از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران