تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

 بازدید رئیس دانشگاه ملی کشور عمان از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

 

 

 

دکتر بیمانی و دکتر سالم رئیس و معاون دانشگاه ملی کشور عمان صبح امروز دوشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۱ در جمع مشاور، معاون و اعضای شرکت کارخانجات مخابراتی ايران و ریاست و اعضای محترم هیأت‌ علمی دانشگاه صنعتی شیراز از کارخانجات مخابراتی ایران دیدار و از بخش های مختلف شرکت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، مهندس بهرامی معاونت تدارکات، بازرگانی و پشتیبانی به تاریخچه، پتانسیل و ظرفیت های خوب شرکت و محصولات تولیدی اشاره کرد.

در این دیدار دکتر قهرمان ایزدی مشاور مدیر عامل در امر اقتصادی و منابع انسانی خواستار ایجاد زمینه همکاری جهت فعالیت در بازاررسانی محصولات شرکت شد.

  

روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران