تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

 
انواع محصول :
ارت بار 8 زوجی
ارت بار 10 زوجی
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کاربرد :
ارت بار جهت برقراری ارتباط بین خطوط مشترکین و فیوز پروتکشن منصوبه بر روی ماژول های 10 زوجی و 8 زوجی مورد استفاده قرار می گیرد
و اتصال مطمئن بین فیوز و چاه ارت مرکز را برقرار می نماید.
همچنین پایه ای برای نصب فیوز پروتکشن بر روی ترمینال 100 زوجی و 64 زوجی نیز می باشد
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جنس:
فسفر برنز (CuSn6) با پوشش نیکل