تلفن:  ۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

 

 

 

 

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در پیامی جهت گزارش به مردم حوزه انتخابیه نوشت: در جلسه ۲ ساعته امروز نحوه اجرایی کردن سیستم کنترولر متمرکز سرمایش و گرمایش ابداعی کارخانجات_مخابراتی_ایران (زیمنس) برای کاهش_مصرف_برق در تابستان را بررسی و با معاونین و مدیران وزارت نیرو و مدیران استانی رایزنی و تصمیم گیری شد.

 

 

 

فرم مجمع عمومی فوق العاده

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع عمومی فوق العاده-افزایش سرمایه