تلفن:  ۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

دیدار مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با مدیر شعب بانک تجارت استان فارس

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، دکتر نصیری عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت با مهندس حسینی، مدیر شعب بانک تجارت استان فارس پیرامون معوقات بانکی شرکت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که دکتر آقایی رییس هیئت مدیره و مهندس مریخی، عضو هیئت مدیره شرکت نیز حضور داشتند، درخواست شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در خصوص تصویب انطباق محاسبات بدهی تسهیلاتی کارخانجات با موصبات شورای پول واعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی در هیئت مدیره بانک تجارت با عنایت به تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین ضرورت توسعه همکاری های مشترک در راستای اخذ ضمانت نامه های بانکی و سایر خدمات بانکی تاکید شد. مهندس حسینی، مدیر شعب بانک تجارت استان فارس نیز ضمن آرزوی موفقیت برای تیم مدیریتی شرکت و خانوادۀ بزرگ ITMC ، در راستای کمک به تعالی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، قول مساعدت داد.

 

 

 

 

 

فرم مجمع عمومی فوق العاده

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع عمومی فوق العاده-افزایش سرمایه