تلفن:  ۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

نشست امروز جناب آقای دکتر روح الله نصیری ، مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان فارس 

 

 

نشست امروز جناب آقای دکتر روح الله نصیری ، مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان فارس در جهت تسریع عملیاتی نمودن پروژه کشوری کنترل هوشمند بارهای کنترل پذیر و اجرایی شدن مصوبات سفر اخیر معاون محترم وزیر نیرو جناب آقای دکتر حائری در راستای طرح برق امید برگزار گردید. در این جلسه تاکید بر انعقاد فوری قرارداد ۱۵۰ سامانه و رصد نمودن نتایج اجرایی پروژه، بهمراه راهکارهای گسترش پروژه در سطح کشور و کلیه مشترکین خانگی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مقرر گردید ضمن معرفی سامانه به کلیه شرکت های توزیع برق در سراسر کشور ، امکانات جدیدی در راستای عملیاتی شدن شهر هوشمند با استفاده از امکانات و توانمندی های این پروژه در سطح کشور ایجاد و کلیه اهداف کلان طرح برق امید با اجرای پروژه محقق گردد.

 

 

 

 

فرم مجمع عمومی فوق العاده

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع عمومی فوق العاده-افزایش سرمایه