تلفن:  ۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

 

بررسی مسائل و مشکلات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در هفتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی واحد های تابعه وزارت امور اقتصاد و دارائی در استان فارس

 

 

 

به گزارش روابط عمومی کارخانجات مخابراتی ایران هفتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی واحد های تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی فارس، با حضور کلیه ی اعضای شورا، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) و مدیران بانکهای تجارت و اقتصاد نوین به منظور بررسی مسائل و مشکلات کارخانجات مخابراتی ایران در محل کارخانه برگزار گردید.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی فارس در این نشست، مبحث تأمین مالی بنگاههای اقتصادی را یکی از اولویت های سیاست های کلان دولت و حمایت از بخش های تولیدی و فعالان اقتصادی عنوان نمود و اظهار داشت:

در شرایطی که کشور با تحریم ها و جنگ اقتصادی و شیوع بیماری کرونا و تأثیر آنها بر بخش های مختلف اقتصادی روبرو است؛ از مدیران انتظار می رود در راستای تحقق شعار سال با تأکید بر حفظ وضع موجود و حمایت از بخش تولید با درایت، همفکری و سرعت بخشیدن در تصمیم گیریها با تأمین مالی از روشهای مختلف در رفع مشکلات بنگاههای تولیدی اقدام نمایند.

دائی در ادامه با اشاره به حمایت سیستم دولتی از فعالان اقتصادی به ارائه راهکار برای رفع مشکل مالی کارخانجات مخابراتی ایران پرداخت. در پایان این جلسه اعضای شورای هماهنگی مدیران واحد های تابعه استانی وزارت متبوع از سالنهای تولید کارخانجات مخابراتی ایران بازدید نمودند.

 

فرم مجمع عمومی فوق العاده

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع عمومی فوق العاده-افزایش سرمایه