برگ زرین دیگری برای استان فارس

اهدا لوح تقدیر و تندیس سی امین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و کارگر به دکتر رضوانی مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC ) بعنوان مدیر واحد نمونه کشوری توسط ریاست محترم جمهور

رییس‌جمهور از ۲۹ کارگر، کارگروه و مدیر واحدهای تولیدی و صنعتی نمونه کشور در بخش‌های مختلف از جمله مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC ) تجلیل کرد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در مراسم گرامیداشت هفته کارگر و سی‌امین جشنواره قدردانی از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای کار نمونه، از ۲۹ نفر از کارگران نمونه ملی، مدیران واحدهای نمونه و کارگران نمونه سازمان بهزیستی و صندوق بیمه روستائیان و عشایر کشور با اهداء لوح تقدیر و تندیس جشنواره تجلیل کرد.

در سی امین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و کارگر، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به عنوان واحد نمونه کشوری و کارگروه های آبیاری هوشمند و هواشناسی به عنوان گروه کارهای نمونه استان فارس برگزیده شدند.