تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

اسامی و تصاویر مدیران عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از گذشته تا کنون

 اولین آگهی تأسیس شرکت در تاریخ ۱۳۴۶/۰۳/۱۶
 
نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب تاریخ پایان مسئولیت
هانس گئورک هایدل مایر  ۱۳۴۶/۰۲/۱۹ ۱۳۴۹/۰۵/۱۱
دیتر بوشمان ۱۳۴۹/۰۵/۱۱ ۱۳۵۷/۰۵/۰۸
محسن محیط ۱۳۵۷/۰۵/۰۸ ۱۳۵۸/۰۳/۱۱
محمدرضا ملک سعیدی  ۱۳۵۸/۰۳/۱۱ ۱۳۵۸/۱۰/۱۲
سید حسن علوی زاده ۱۳۵۸/۱۰/۱۲ ۱۳۵۹/۱۰/۱۵
هیئت سرپرستی کارخانه
علیرضا جودت، سید مجید منصوری،خسرو کشاورز
۱۳۵۹/۱۰/۱۵  ۱۳۶۰/۰۲/۰۲

 

 

مهدی صفری
۱۳۶۰/۰۲/۰۲
۱۳۶۴/۰۶/۰۳
عبدالحسین صحرائیان
۱۳۶۴/۰۶/۰۳
۱۳۶۵/۰۵/۱۲

 

 

محمد خواجه پور
۱۳۶۵/۰۵/۰۹
۱۳۶۷/۰۷/۱۴
فتح اله معظمی فراهانی
۱۳۶۵/۱۲/۲۰
۱۳۶۹/۰۴/۲۳

 

 

رحیم بنا مولایی
۱۳۶۹/۰۴/۲۳
۱۳۷۱/۰۶/۱۵
ولی اله رضوانی
۱۳۷۱/۰۶/۱۵
۱۳۷۵/۱۱/۱۰

 

 

مرحوم سید منصور حسینی
۱۳۷۵/۱۱/۱۰
۱۳۷۶/۱۰/۲۷
ابراهیم واحدی
۱۳۷۶/۱۰/۲۷
۱۳۸۱/۰۹/۳۰

 

 

غلامحسین مجیدی
۱۳۸۱/۰۹/۳۰
۱۳۸۴/۰۷/۰۲
محمد ابراهیم مطلع
۱۳۸۴/۰۷/۰۲
۱۳۸۸/۱۲/۲۵

 

 

علی همتی
۱۳۸۸/۱۲/۲۵
۱۳۹۳/۰۱/۲۳
محمدمهدی حسین پور
۱۳۹۳/۰۱/۲۳
۱۳۹۷/۰۷/۲۴

 

 

عبدالرضا رضوانی
۱۳۹۷/۰۷/۲۴
۱۳۹۸/۰۹/۲۴
سید محمد سبط احمدی
۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۱۳۹۸/۱۰/۱۸

 

 

 

 

سید علیرضا مریخی
۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۳۹۹/۰۸/۲۸
روح اله نصیری
۱۳۹۹/۰۸/۲۸
تاکنون