تلفن:۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

فرم ثبت نام شرکت در مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

خواهشمند است تنها سهامدارانی که متقاضی حضور در مجمع می باشند اطلاعات خود را وارد نمایند.

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

کد بورسی را وارد کنید

لطفا اطلاعات را تکمیل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا مدارک خود را به صورت فایلPdf یا Zip ارسال نمایید و حداکثر حجم آن 2Mbباشد.

فایلی انتخاب نشده است

 


 

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا مدارک خود را به صورت فایلPdf یا Zip ارسال نمایید و حداکثر حجم آن 2Mbباشد.

فرم مجمع فوق العاده ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع فوق العاده تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹