تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

 

 اهدای خون توسط پرسنل محترم شرکت در محل کارخانه ، مورخ ۱۳۹۹/۹/۹

با عنایت به کاهش ذخایر خون استان و کشور ، طبق هماهنگی بعمل آمده با مسئولین محترم سازمان انتقال خون استان فارس ، در تاریخ 99/09/09 تیم خونگیری سازمان انتقال خون با یک دستگاه اتوبوس مخصوص این امر محل در کارخانجات مخابراتی ایران مستقر گردیده و از ساعت 8:30 لغایت 12:00 مشغول خون گیری از پرسنل گرانقدر اهداء کننده بودند .

 
 
اهدای خون      اهدای زندگی