تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

فرم تسویه پاداش بازنشستگان

با سلام 

بازنشستگان گرامی لطفا جهت تسویه پاداش خود اطلاعات زیر را تکمیل کنید.

لطفا شماره موبایل را وارد کنید

لطفا شماره تلفن ثابت را وارد کنید

لطفا کدپستی را وارد کنید

لطفا آدرس منزل را وارد کنید


 

حداکثر حجم هر فایل ارسالی نباید بیشتر از پنج مگابایت باشد.

لطفا تصویر شناسنامه را وارد کنید

لطفا تصویر کد ملی را بارگزاری کنید

تایید
Refresh Invalid Input

لطفا کدملی را وارد کنید

لطفا کدپرسنلی را وارد کنید

لطفا نام را وارد کنید

لطفا نام خانوادگی را وارد کنید

لطفا نام پدر را وارد کنید

لطفا فیلد را پر کنید

لطفا تاریخ تولد را وارد کنید

لطفا شماره شناسنامه را وارد کنید

لطفا شماره سریال شناسنامه را وارد کنید

لطفا شماره سری شناسنامه را وارد کنید

لطفا شماره سری شناسنامه را وارد کنید