تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

فرم ثبت نام شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه - نوبت دوم مورخ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

خواهشمند است تنها سهامدارانی که متقاضی حضور در مجمع می باشند اطلاعات خود را وارد نمایند.

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

کد بورسی را وارد کنید

لطفا اطلاعات را تکمیل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا مدارک خود را به صورت فایلPdf یا Zip ارسال نمایید و حداکثر حجم آن 2Mbباشد.

فایلی انتخاب نشده است

 


 

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا مدارک خود را به صورت فایلPdf یا Zip ارسال نمایید و حداکثر حجم آن 2Mbباشد.