تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

فرم ثبت نام شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

خواهشمند است تنها سهامدارانی که متقاضی حضور در مجمع می باشند اطلاعات خود را وارد نمایند.

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

کد بورسی را وارد کنید

لطفا اطلاعات را تکمیل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا مدارک خود را به صورت فایلPdf یا Zip ارسال نمایید و حداکثر حجم آن 2Mbباشد.

فایلی انتخاب نشده است

 


 

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا مدارک خود را به صورت فایلPdf یا Zip ارسال نمایید و حداکثر حجم آن 2Mbباشد.