تلفن:۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

فرم ثبت نام شرکت در مجمع عمومی فوق العاده(افزایش سرمایه)-تاریخ دهم تیرماه 1400

خواهشمند است تنها سهامدارانی که متقاضی حضور در مجمع می باشند اطلاعات خود را وارد نمایند.

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

کد بورسی را وارد کنید

لطفا اطلاعات را تکمیل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا مدارک خود را به صورت فایلPdf یا Zip ارسال نمایید و حداکثر حجم آن 2Mbباشد.

فایلی انتخاب نشده است

 


 

لطفا اطلاعات را کامل کنید

لطفا مدارک خود را به صورت فایلPdf یا Zip ارسال نمایید و حداکثر حجم آن 2Mbباشد.

فرم مجمع فوق العاده ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع فوق العاده تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹